Ils recrutent:


Annonces spécialisées dans les métiers juridiques (juristes, avocats, fiscalistes, paralegal...)

Job:

Administratief juridisch deskundige (m/v/x)

16.05.23

Er zijn 2 plaatsen bij de Juridische dienst - cel `Boetes en advies' op het hoofdbestuur van het Directoraat-Generaal Algemene Diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

De Juridische dienst levert aan het FAVV en aan externe betrokkenen expertise op juridisch gebied, met name door mee te werken aan het ontwerpen van de regelgeving, zelf regelgeving op te stellen en door adviezen te verlenen.

De Juridische dienst staat daarnaast ook in voor het verdedigen van de belangen van het FAVV en de goede uitvoering van diens opdrachten door conflicten te vermijden en geschillen voor de rechtbanken af te handelen. De dienst staat in voor de administratieve handhaving van de inbreuken inzake voedselveiligheid en dit aan de hand van een procedure inzake administratieve boetes. Hiervoor staat de dienst in verbinding met de parketten.

De Juridische dienst zorgt tevens, in samenwerking met de FOD Justitie, voor de publicatie van teksten in het Belgisch Staatsblad en beschikt over een juridisch documentatiecentrum dat het mogelijk maakt de kennis van de rechtsleer en de rechtspraak actueel te houden.


WAT IS JOUW MISSIE?

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Administratief juridisch deskundige ben jij een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en zal je administratieve ondersteuning verlenen aan de Juridische dienst - cel `Boetes en advies' op het hoofdbestuur van het Directoraat-Generaal Algemene Diensten.

Wil je actief deelnemen aan de verdediging van de belangen van onze organisatie en meewerken aan de goede juridische uitvoering van onze opdrachten inzake voedselveiligheid?

We heten jou alvast van harte welkom!

Als Administratief juridisch deskundige sta je onder meer in voor volgende taken:

• Je biedt administratieve ondersteuning aan het secretariaat van de administratieve boetes binnen het FAVV
o Je verwerkt en zoekt gegevens op in de verschillende toepassingen
o Je staat in voor het beheer van de algemene mailboxen

• Je biedt administratieve ondersteuning aan het juridisch team binnen het FAVV
o Je organiseert vergaderingen en stelt de vergaderverslagen op
o Je beheert de gedeelde agenda's

• Je neemt eenvoudige beslissingen tot het al dan niet opleggen van een administratieve boete ten aanzien van overtreders inzake voedselveiligheid

• Je doet voorstellen aan overtreders inzake voedselveiligheid om tot een administratieve minnelijke schikking te komen

• Je behandelt de dossiers van beroepen tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve boete voor de bevoegde rechtbanken en je volgt deze dossiers verder op

• Je adviseert en ondersteunt het juridische team binnen het FAVV tijdens gerechtelijke procedures waarbij je alle relevante elementen ter voorbereiding van het dossier verzamelt

• Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling met de parketten en past de beleidslijnen die van toepassing zijn toe.
Lees hier de getuigenissen van jouw toekomstige collega's over hun werkervaring binnen het FAVV.


WIE ZOEKEN WE?

• Je beschikt over een bacherlorsdiploma in een afdeling recht of rechtspraktijk óf je bent laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023 in een dergelijke afdeling

• Je bent een echte teamplayer

• Je weet vlot te communiceren zowel mondeling als schriftelijk

• Een goede kennis van Frans is een pluspunt.


WAAROM MOETEN WE SAMEN WERKEN?

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

• Goede balans tussen werk en privé
o glijdende werkuren in een 38-uren week.
o mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (12 forfaitaire recuperatiedagen per jaar bij een gemiddelde prestatie van 40 uur/week)
o mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
o 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
o voordelen kinderopvang tijdens de zomervakantie
o gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

• Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
o uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
o uitgebreide loopbaankansen

• Financiële voordelen
o bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
o mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
o voordelige hospitalisatieverzekering
o gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
o mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
o mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
o beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
o tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
o professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
o allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,...)
o voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Solliciteren kan vanaf 05/05/2023 via deze link tot en met 24/05/2023.
Bookmark and Share
   

Retour à la liste

Nouvelle recherche ?

Annonceurs et recruteurs : placez votre annonce sur DroitBelge.net