Annonces spécialisées dans les métiers juridiques (juristes, avocats, fiscalistes, paralegal...)

Job:

Juridisch adviseur (m/v/x)

17.11.21

Description de l 'entreprise / Law firm / Bedrijfsomschrijving:

citydev.brussels (de GOMB) werd opgericht in 1974 en doet in het Brussels Gewest aan stadsvernieuwing en economische ontwikkeling. citydev.brussels is dé referentie voor openbare vastgoedontwikkeling in Brussel.

Om een afwezige medewerker te vervangen, zoekt citydev.brussels voor de cel Recht en Contentieux van de Algemene Administratie een voltijdse:

Juridisch adviseur (m/v/x) Nederlandstalig of perfect tweetalig FR/NL


Description de la fonction / Functieomschrijving:

Samen met de directeur van het departement en haar team beheert u juridische dossiers, geeft u juridisch advies over verschillende materies en stelt u uiteenlopende juridische teksten op.

UW ACTIVITEITEN

U biedt de nodige juridische ondersteuning aan de operationele teams zodat ze de gewestelijke projecten voor stadsvernieuwing en economische ontwikkeling kunnen uitvoeren die de stad van morgen vormgeven. Dat houdt in dat u specifieke juridische dossiers beheert, analyseert en onderzoekt; dossiers rond geschillen voorbereidt en opvolgt; juridische teksten reviseert; dossiers administratief opvolgt; bestaande regelgeving aanpast en nieuwe regelgeving ontwikkelt; administratieve taken vervult in het kader van de functie; verslagen, nota’s en notulen opstelt en de evolutie van de wetgeving, materies en/of technieken die betrekking hebben op de functie, op de voet volgt.

DIPLOMA'S EN VAARDIGHEDEN

Toegangsvoorwaarden:

- U hebt een masterdiploma Rechten, bij voorkeur met afstudeerrichting vennootschapsrecht, handelsrecht of notariaat.
- U behoort tot de Nederlandse taalrol of bent perfect tweetalig (Nederlands-Frans).
- Pluspunt: relevante ervaring in dit soort functie.

Beroepscompetenties:

- U beschikt over grondige kennis in het domein van vennootschapsrecht, handelsrecht of notariaat.
- U kunt zich perfect mondeling en schriftelijk uitdrukken, waardoor uw adviezen en verslagen nauwkeurig, synthetisch en relevant zijn.
- Pluspunten:
o kunnen onderhandelen met spelers uit de private en de publieke sector;
o grondige kennis van alle procedures inzake overheidsopdrachten;
o algemene kennis van publiekrecht.

Gedragscompetenties:

- U kunt goed met mensen overweg, u waarborgt de vertrouwelijkheid, u brengt vlot verslag uit en bent snel autonoom inzetbaar.
- U werkt stipt, georganiseerd en nauwkeurig en leeft termijnen na.
- U kunt uw emoties beheersen en omgaan met stress.

Ons aanbod:

- overeenkomst van onbepaalde duur(mogelijkheid van parttime) ;

- evenwicht tussen werk en privé (minstens 35 jaarlijkse vakantiedagen + 10,5 dagen recuperatie om de 40-urenweek te compenseren + mogelijkheid om te telewerken na akkoord van de verantwoordelijke);

- loon volgens het niveau van uw diploma (weddeschaal A101, geïndexeerd brutojaarloon tussen 39.675,64 euro en 79.250,31 euro, plus vakantiegeld en een eindejaarspremie);
- verrekening van alle anciënniteit in de openbare sector en van maximum 6 jaar anciënniteit in de privésector;

- tal van voordelen: maaltijdcheques, diverse premies (levensduurtepremie als u in Brussel bent gedomicilieerd, tweetaligheidspremie als u een Selor-attest behaalde), terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets), voordelige hospitalisatieverzekering ...;

- een dynamische, geëngageerde en gemoedelijke werkomgeving, want dat zijn de drie kernwaarden van citydev.brussels.


Profil / Profiel:

U behoort tot de Nederlandse taalrol (of bent perfect tweetalig), behaalde een masterdiploma Rechten en bent geboeid door het voorbereiden en beheren van specifieke juridische dossiers in de domeinen handelsrecht, vastgoedrecht en notariaat. U kunt zich perfect mondeling en schriftelijk uitdrukken en onderhandelt moeiteloos met spelers uit zowel de openbare als de privésector. Algemene kennis van publiekrecht en de procedures inzake overheidsopdrachten zijn belangrijke pluspunten.


Contact:

GAAT U DE UITDAGING AAN?

Interesseert de functie u en beantwoordt u aan het profiel? Bezorg ons dan uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw diploma:

via e-mail: jobs@citydev.brussels
of met de post:
citydev.brussels – departement Hrm
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel

citydev.brussels moedigt iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap. Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in uw motivatiebrief.

Meer info over onze instelling en haar opdrachten? Surf naar www.citydev.brussels.

email : jobs@citydev.brussels


Jurist
BrusselBookmark and Share
   

Retour à la liste

Nouvelle recherche ?

Annonceurs et recruteurs : placez votre annonce sur DroitBelge.net