DroitBelge.Net/Jobs: plate-forme d'annonces spécialisée dans les métiers juridiques (juristes, avocats, fiscalistes, paralegal...)

Job:

Juridisch Adviseur (m/v)

13.10.20

Description de l 'entreprise / Law firm / Bedrijfsomschrijving:

Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van buurtziekenhuis.

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken
Voor de Algemene Directie,
Een Juridisch Adviseur (m/v)
Onder voltijds contract voor onbepaalde duur

U missie omvat het adviseren van de Directieleden in de verschillende rechtsdomeinen. U brengt rechtstreeks verslag uit bij de Verantwoordelijke van de juridische dienst.


Description de la fonction / Functieomschrijving:

Uw takenpakket omvat:

- Juridisch advies en aanbevelingen geven en de opvolging van de gerelateerde dossiers verzekeren in samenwerking met de verschillende directies. - Beheer van de gerechtelijke dossiers in het kader van verschillende rechtsmateries, meer bepaald het privérecht (obligaties, contracten, …), de sociale wetgeving, het recht inzake overheidsopdrachten en het publiek recht (ziekenhuiswetgeving, de organieke wet betreffende de OCMW's, …).

- Overeenkomsten, reglementen en, in bepaalde gevallen, lastenboeken nalezen en opstellen.

- Het beheer en de opvolging van geschillen- en gerechtelijke dossiers in samenwerking met externe specialisten (regelmatig contact met de advocaten).

- Meewerken aan de opvolging en het beheer van klachten van patiënten, onder meer in samenwerking met de verschillende directies.

- Een juridisch toezicht en de verspreiding van gerelateerde informatie van de verschillende actoren van de instelling verzekeren (dagelijks het Belgisch Staatsblad lezen).

- Deelnemen aan bepaalde strategische projecten en de verantwoordelijken van de projecten adviseren op het vlak van de verschillende juridische aspecten.

- Deelnemen aan de implementatie van de regelgeving betreffende de bescherming van de gegevens van de instelling.

- Meewerken aan de opvolging van de schadedossiers "verzekeringen".


Profil / Profiel:

Uw opleiding:

- Een Master (Licentie) in de rechten.

Uw ervaring en kennis:

- Minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
- Ervaring in een ziekenhuismilieu is een meerwaarde
- Zeer goede kennis van de wet betreffende de overheidsopdrachten en de overheidssector
- Goede kennis van de sociale wetgeving en de regelgeving inzake bescherming van de gegevens

Uw competenties:

- U bent actief luistervaardig met een uitgesproken zin voor dienstverlening, en u handelt klantgericht
- Bekwaam om juridische termen bij het brede publiek duidelijk te maken en u drukt zich zowel mondeling als schriftelijk duidelijk uit
- Proactief en creatief en streeft ernaar om de huidige procedures te verbeteren
- Autonoom en bekwaam om snel efficiënte beslissingen te nemen
- Stipt en nauwkeurig en uitgerust met een stevige zin voor analyse en synthese
- Georganiseerd en gestructureerd, u anticipeert en u beheert uw tijd op een efficiënte manier
- Tweetalig Nederlands - Frans

WIJ BIEDEN

- Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen:
- voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk,
- maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro,
- tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en fietsvergoeding,
- een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12),
- 24 dagen wettelijk verlof en 5 extralegale verlofdagen.
- Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving.
- Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven.


Contact:

INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN ?

Solliciteer voor 12 november 2020 aan de hand van het formulier online: www.his-izz.be (rubriek werkaanbiedingen).

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Ingrid LETEM, Partner Aanwerving, op het nummer 02/739.85.97.

Enkel kandidaturen ingediend via onze website worden in aanmerking genomen.


Jurist
BrusselBookmark and Share
   

Retour à la liste

Nouvelle recherche ?

Annonceurs et recruteurs : placez votre annonce sur DroitBelge.net