DroitBelge.Net/Jobs: plate-forme d'annonces spécialisée dans les métiers juridiques (juristes, avocats, fiscalistes, paralegal...)

Job:

1 Dossierbeheederder overheidsopdrachten

27.06.17

Description de l 'entreprise / Law firm / Bedrijfsomschrijving:

De FOD Financiën


Description de la fonction / Functieomschrijving:

• Je maakt het administratief gedeelte van de bestekken in nauwe samenwerking met de klanten op.

• Je verzamelt de gegevens of documenten komende van verschillende bronnen om te beschikken over alle elementen voor de behandeling van een dossier.

• Je maakt alle administratieve documenten op met betrekking tot de procedure, met name de nota’s die als bewijs dienen, de evaluatierapporten,…

• Je staat in voor de publicaties van offerteaanvragen.

• Je stelt de gepaste procedure in functie van de reglementaire bepalingen en de desbetreffende bedragen/diensten voor.

• Je formuleert een advies in alle stadia van de gunningsprocedure van de overheidsopdracht.

• Je werkt mee aan de analyse van de offertes.

• Je legt alle bewijsstukken die vereist zijn voor de ondersteuning van dossiers aan de Inspectie van Financiën en de controle van de vastleggingen voor.
• Je brengt de directie onmiddellijk op de hoogte van elke opmerking of aanmerking die door een controleorgaan geformuleerd wordt en stelt een gepast antwoord voor of past de gevolgde praktijk aan als deze het onderwerp vormt van kritiek.

• Je stelt de correspondentie op in het kader van procedures, ontvangt en beantwoordt vragen of je geeft deze door aan de bevoegde personen.

• Je volgt de evolutie van de wetgeving en van de rechtspraak op voor wat betreft overheidsopdrachten teneinde geen vergissingen te begaan in verband met de gunningsprocedure (die klachten met zich mee kunnen brengen).


Profil / Profiel:

Diploma: Bachelor in de rechten of rechtspraktijk.

Laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2016-2017 worden toegelaten tot de selectie.

Geen ervaring vereist.


Contact:

Inschrijven voor de selectie t.e.m. 17/07/2017 via www.selor.be

Link:

http://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG17154/Dossierbeheederder-overheidsopdrachten-m-v-x-

Bookmark and Share
   

Retour à la liste

Nouvelle recherche ?

Annonceurs et recruteurs : placez votre annonce sur DroitBelge.net